medicinski tehničar/sestra

Datum:
11.10.2017.
Datum objave u NN:
11.10.2017.
Naziv:
medicinski tehničar/sestra  (m/ž)
Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema medicinske struke,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit,
– važeća licenca za samostalan rad
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Sisku, Rimska 19, 44000 Sisak, s naznakom naziva radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje: »Javni natječaj za radno mjesto – naziv radnog mjesta – ne otvarati«. 
Testiranje:               Obavijest kandidatima  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu:       Rješenje o prijmu