Novčana naknada za žrtve kaznenih djela

Na temelju Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11) koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine, o pravu na naknadu za žrtve kaznenih djela odlučuje Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela.

Obradu predmeta novčanih naknada za žrtve kaznenih djela provodi Služba za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa i uprave koja:
  • zaprima zahtjeve za naknadu žrtava kaznenih djela,
  • daje upute i informacije podnositeljima zahtjeva,
  • izrađuje nacrte odluka i
  • obavlja sve administrativno tehničke poslove za potrebe Odbora.

Žrtva može ostvariti pravo na naknadu:
  • troškova liječenja i
  • izgubljene zarade do iznosa od 35.000 kn,

Bliski krvni srodnik preminule žrtve ima pravo na naknadu:
  • zbog gubitka zakonskog uzdržavanja do iznosa od 70.000 kn i
  • pogrebnih troškova do iznosa od 5.000 kuna.

Informacije o pravu na naknadu dužni su pružiti policija, državno odvjetništvo i sudovi.
 
Detaljnije informacije o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu: