Mogu li biti direktor trgovačkog društva iako nisam zaposlen u tom društvu?

Zasnivanje radnog odnosa nije ograničeno, sve je dopušteno ako je u skladu s odredbama Zakona o radu, član uprave - direktor je funkcija koja se može obavljati bez zasnivanja radnog odnosa.