Informacije o optjecaju određenih javnih isprava među državama članicama

Informacije Komisije i država članica o sadržaju Uredbe (članak 21.) 

U skladu s Uredbom EU-a kojom se promiče slobodno kretanje građana, od 16. veljače 2019. unutar EU-a određene se javne isprave i njihove ovjerene preslike izuzimaju od legalizacije i formalnosti u pogledu apostila. Za određene isprave (vidjeti podebljano u nastavku) možete zatražiti višejezični standardni obrazac kako ih ne biste morali prevoditi, a ovjereni prijevod iz bilo koje države članice EU-a u svakom se slučaju mora prihvatiti.
Izuzeće od legalizacije i formalnosti u pogledu apostila primjenjuje se samo na isprave i njihove ovjerene preslike koje su izdala javna tijela države članice i koje su podnesene javnim tijelima druge države članice. Riječ je o:
 • ispravama koje je izdao sud ili službenik suda
 • upravnim ispravama
 • javnobilježničkim ispravama
 • službenim potvrdama koje su stavljene na privatne isprave
 • diplomatskim i konzularnim ispravama.
Nadalje, izuzeće se primjenjuje samo na isprave kojima se potvrđuje jedna ili više činjenica koje su navedene u nastavku. Podebljanim slovima naznačene su isprave za koje postoji višejezični standardni obrazac. Uzmite u obzir da se svi standardni obrasci ne izdaju u svim državama članicama.
 • Rođenje
 • smrt
 • činjenica da je osoba živa
 • ime
 • sklapanje braka, sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje
 • razvod, zakonska rastava ili poništenje braka
 • registrirano partnerstvo, sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva
 • razvrgnuće registriranog partnerstva, zakonska rastava ili poništenje registriranog partnerstva
 • roditeljstvo ili posvojenje
 • prebivalište i/ili boravište
 • državljanstvo
 • nepostojanje kaznene evidencije
 • kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici.
Višejezični standardni obrazac može se upotrijebiti samo u drugoj državi članici te se mora podnijeti zajedno s javnom ispravom kojoj je priložen.
Ako država članica dopušta predočenje ovjerene preslike javne isprave umjesto izvornika, tijela te države članice moraju prihvatiti ovjerenu presliku iz države članice u kojoj je javna isprava izdana.
Više informacija o Uredbi s višejezičnim standardnim obrascima možete pronaći na Europskom portalu e-pravosuđe.