Da li prijenos zakonskih rezervi u temeljni kapital ide automatski ili na drugi način?


Na povećanje temeljnog kapitala primjenjuju se odredbe članaka 457. do 461. Zakona o trgovačkim društvima iz kojih je razvidno da je za povećanje temeljnog kapitala potrebna odluka članova društva.