Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:3.10.2013.
Datum objave u NN:2.10.2013.
Naziv radnog mjesta:stručni suradnik; Uprava za makroekonomske analize, gospodarstvo, financijski sustav, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose, Sektor za financijski sustav, Odjel za osiguranje
Institucija:Ministarstvo financija
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili pravne struke – položen državni stručni ispit – 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – znanje jednog stranog jezika – znanje rada na osobnom računalu
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:10.3.2014.
Poziv na testiranje:poziv za testiranje
Datum objave obustave/poništenja:8.9.2014.
Link na odluku o obustavi/poništenju:odluka o obustavi
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na javni natječaj – za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme«.