Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:18.7.2013.
Datum objave u NN:17.7.2013.
Naziv radnog mjesta:viši stručni savjetnik
Institucija:Ministarstvo branitelja
Stručni uvjeti::– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenih znanosti – poznavanje rada na osobnom računalu – položen državni stručni ispit (kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni stručni ispit dužni/e su ga položiti u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada) – znanje engleskog jezika – 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo branitelja, Zagreb, Savska cesta 66, Glavno tajništvo, s naznakom: »Ne otvaraj, prijava na javni natječaj«.