Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:18.7.2013.
Datum objave u NN:17.7.2013.
Naziv radnog mjesta:sudski savjetnik u županijskom sudu
Institucija:Županijski sud u Velikoj Gorici
Stručni uvjeti::– završen sveučilišni diplomski studij prava – položen pravosudni ispit.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:25.9.2013.
Poziv na testiranje:poziv za testiranje
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Županijski sud u Velikoj Gorici, Ured predsjednika suda, Kneza Domagoja 11a, p.p. 8, 10409 Velika Gorica, s naznakom: »Za javni natječaj«.