Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:2.1.2024.
Datum objave u NN:29.12.2023.
Naziv radnog mjesta:12 radnih mjesta
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama", broj 158/2023 od 29. prosinca 2023.
Broj izvršitelja:15
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:31.1.2024.
Poziv na testiranje:Poziv na testiranje
Datum objave obustave/poništenja:29.3.2024.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:8
Datum objave obustave/poništenja:11.4.2024.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi postupka
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom »za javni natječaj«.
 
Datum javne objave:21.3.2024.
Dostava se smatra izvršenom:29.3.2024.
Broj NN:158/2023
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:21.3.2024.
Dostava se smatra izvršenom:29.3.2024.
Broj NN:158/2023
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:21.3.2024.
Dostava se smatra izvršenom:29.3.2024.
Broj NN:158/2023
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:21.3.2024.
Dostava se smatra izvršenom:29.3.2024.
Broj NN:158/2023
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:21.3.2024.
Dostava se smatra izvršenom:29.3.2024.
Broj NN:158/2023
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:21.3.2024.
Dostava se smatra izvršenom:29.3.2024.
Broj NN:158/2023
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:25.3.2024.
Dostava se smatra izvršenom:2.4.2024.
Broj NN:158/2023
Link na rješenje:Rješenje o prijmu