Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:7.6.2023.
Datum objave u NN:7.6.2023.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent-sudski zapisničar m/ž
Institucija:Općinski sud u Virovitici
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, zatim gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke – dobro poznavanje rada na računalu – jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – položen državni stručni ispit.
Opis poslova:Obavijest uz JN
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:3.7.2023.
Poziv na testiranje:Poziv na testiranje
Datum objave obustave/poništenja:14.7.2023.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Virovitici, 33000 Virovitica, Tomaša Masaryka 8, s naznakom: »Prijava na javni natječaj za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar«. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.