Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:5.6.2023.
Datum objave u NN:2.6.2023.
Naziv radnog mjesta:strukovni učitelj – za građevinske poslove i vanjska radilišta m/ž
Institucija:Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Turopolju
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje tri godine, tehničkih znanosti građevinske struke, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – položen državni ispit.
Opis poslova:Obavijest uz JN
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave obustave/poništenja:19.6.2023.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Kaznionica u Turopolju, Braće Radić 105, Kuče, Velika Gorica 10410, s naznakom: »Za javni natječaj«.