Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:5.6.2023.
Datum objave u NN:2.6.2023.
Naziv radnog mjesta:2 radna mjesta m/ž
Institucija:Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Splitu
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama", broj 59/2023 od 2. lipnja 2023. godine
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Splitu, Dračevac 2c, Split, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u državnu službu – ne otvarati«.
 
Datum javne objave:19.7.2023.
Dostava se smatra izvršenom:27.7.2023.
Broj NN:59/2023
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:19.7.2023.
Dostava se smatra izvršenom:27.7.2023.
Broj NN:59/2023
Link na rješenje:Rješenje o prijmu