Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:29.3.2023.
Datum objave u NN:29.3.2023.
Naziv radnog mjesta:zamjenik glavnog ravnatelja m/ž
Institucija:Državna geodetska uprava
Stručni uvjeti:: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij geodetske struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, istaknuti rezultati u području važnom za rad državnog tijela, položen državni ispit II. razine, znanje engleskog jezika.
Opis poslova:Obavijest uz javni natječaj
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u »Narodnim novinama«, neposredno ili poštom na adresu: Državna geodetska uprava, Gruška 20, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Za javni natječaj - imenovanje zamjenika/ce glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave“.
 
Datum javne objave:17.7.2023.
Dostava se smatra izvršenom:25.7.2023.
Broj NN:36/2023
Link na rješenje:Rješenje o imenovanju