Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:20.10.2022.
Datum objave u NN:19.10.2022.
Naziv radnog mjesta:3 radna mjesta
Institucija:Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama", broj 121/2022 od 20. listopada 2022. godine
Broj izvršitelja:3
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:15.11.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje za RM državnoodvjetnički savjetnik
Datum objave poziva na testiranje:15.11.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje za RM upisničar i zapisničar
Datum objave obustave/poništenja:2.12.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:2
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose isključivo u zatvorenoj koverti, neposredno ili poštom na adresu: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu, Selska cesta 2, 10000 Zagreb, s naznakom »Javni natječaj za – radno mjesto za koje se prijavljujete«.
 
Datum javne objave:13.2.2023.
Dostava se smatra izvršenom:21.2.2023.
Broj NN:121/22
Link na rješenje:Rješenje o prijmu