Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:23.6.2022.
Datum objave u NN:21.6.2022.
Naziv radnog mjesta: državnoodvjetnički savjetnik m/ž
Institucija:Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu
Stručni uvjeti::– završen sveučilišni diplomski studij prava, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, – položen pravosudni ispit.
Broj izvršitelja:5
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:27.6.2022.
Poziv na testiranje:Poziv na testiranje
Datum objave obustave/poništenja:15.7.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:3
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose isključivo u zatvorenoj koverti, neposredno ili poštom na adresu: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu, Selska cesta 2, 10000 Zagreb, s naznakom »Javni natječaj za radno mjesto državnoodvjetničkog savjetnika«.
 
Datum javne objave:12.8.2022.
Dostava se smatra izvršenom:20.8.2022.
Datum objave oglasa:22.9.2022.
Broj NN:71/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:22.9.2022.
Dostava se smatra izvršenom:30.9.2022.
Broj NN:71/22
Link na rješenje:Rješenje o prijmu