Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:16.5.2022.
Datum objave u NN:13.5.2022.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar m/ž
Institucija:Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – položen državni ispit – poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu – sposobnost prijepisa I B-kategorije.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:3.6.2022.
Poziv na testiranje:Obavijest o testiranju
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od objave u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici, Hrvatske državnosti 5A, s naznakom: »Javni natječaj za prijem administrativnog referenta državnoodvjetničkog zapisničara na neodređeno vrijeme«.
 
Datum javne objave:18.8.2022.
Dostava se smatra izvršenom:26.8.2022.
Broj NN:55/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu