Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu

Filtrirajte rješenja o prijmu u državnu službu:
Od:
Do:
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar m/ž
Institucija:Općinski sud u Bjelovaru
 
Datum javne objave:11.5.2023.
Dostava se smatra izvršenom:19.5.2023.
Broj NN:32/2023
Link na rješenje:Rješenje o prijmu