Uspostavljanje višejezične EU platforme radi omogućavanja sudjelovanja građana i pravnih osoba EU u postupcima elektroničkih javnih dražbi (LEILA)

Program za pravosuđe 2014-2020

 
Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave 

Ukratko o projektu: Europskim projektom LEILA – Prema višejezičnoj EU platformi za sudske dražbe, pokrenutom i iniciranom na razini EU od strane Ministarstva pravosuđa Italije, predviđena je uspostava višejezične EU platforme za sudske dražbe putem koje će se na jednom mjestu (Europski e-pravosuđe portal) omogućiti pristup podacima iz očevidnika i registara nekretnina koje se prodaju u postupcima prisilne naplate u državama članicama projekta, a u cilju lakšeg pronalaženja informacija i omogućavanja građanima i tvrtkama sudjelovanje u postupcima elektroničkih javnih dražbi.   

Ukupna vrijednost projekta: 23.420,16 €

Sredstva darovnice: 21.078,14 €

Razdoblje provedbe projekta: 1.2.2021. - 31.1.2023. (24 mjeseca)