Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi


UP.04.1.1.06.0004
 
Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave
 
Partner: Državna škola za javnu upravu
 
Uvođenje kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi važan je korak prema višem stupnju profesionalizacije javne uprave. Kreiranjem kompetencijskog okvira stvorit će se uvjeti za izradu standarda zanimanja za pojedina radna mjesta u javnoj upravi i pretpostavke za nove standarde kvalifikacija.


Uvođenje kompetencijskog okvira u javnu upravu ujedno predstavlja i preduvjet za uspostavu programa osposobljavanja i usavršavanja za rad u javnoj upravi usklađenih s potrebama službe i strateškim ciljevima, mjerama i politikama čija će provedba od zaposlenika zahtijevati nova znanja i vještine.


Projekt se provodi sa svrhom unapređenja sustava razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima radi stvaranja odgovarajuće strukture zaposlenih na kojoj će počivati modernizacija javne uprave kao i unapređenje stručnog, učinkovitog i profesionalnog pružanja usluga korisnicima.


Opći je cilj projekta razvoj kompetencijskog okvira za efikasnije upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi za sva tri dijela javne uprave u Republici Hrvatskoj: državna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima te upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
U sklopu ovoga Projekta izradit će se kompetencijski okvir za javnu upravu koji će biti implementiran u 9 pilot-tijela, sastavit će se priručnik za primjenu kompetencijskog okvira u tijelima javne uprave, kao i operativni plan za implementaciju kompetencijskog okvira u javnoj upravi te smjernice za izmjenu propisa s ciljem implementacije kompetencijskog okvira u cjelokupnoj javnoj upravi. Kako bi se olakšalo uvođenje i primjena kompetencijskog okvira u tijela javne uprave, organizirat će se programi izobrazbe zaposlenika.  
               
Ukupna vrijednost projekta: 13.092.015,91 HRK (1.737.609,12 EUR)
Bespovratna sredstva: 13.092.015,91 HRK (1.737.609,12 EUR)
Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 20. veljače 2018.
Razdoblje provedbe projekta: 20.2.2018. – 20.2.2023.
 
Kontakt-osoba za više informacija: Darija Gradski, darija.gradski@mpu.hr


www.strukturnifondovi.hr 

www.esf.hr   
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Ministarstva pravosuđa i uprave.