Mjesna samouprava

Mjesna samouprava je oblik sudjelovanja građana u upravljanju lokalnim poslovima. Pravni okviri njenog uspostavljanja u Republici Hrvatskoj utvrđeni su čl.133.st.4. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10.), poglavljem VII. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) te poglavljem V. Zakona o Gradu Zagrebu (NN 62/01., 125/08. i 36/09.).
 
Mjesni odbori su jedan od oblika organizacije mjesne samouprave (uz gradske kotareve i gradske četvrti kao posebnih oblika) te samim time model distribucije političke moći na lokalnoj razini. S obzirom na to, nužno je steći uvid u organizaciju mjesne samouprave, ako je uspostavljena, te osigurati njezinu transparentnost.
 
Stoga su u upitnik upućen jedinicama lokalne samouprave uključena sljedeća pitanja:

  • Da li je organizirana mjesna samouprava?
  • Koliko je osnovano mjesnih odbora?
  • Kada su održani posljednji mjesni izbori?
  • Da li su na internet stranicama dostupni podaci o mjesnim odborima (članovi vijeća mjesnog odbora, predsjednik vijeća, kontakti i dr.)?
 
MJESNA SAMOUPRAVA DA NE
Da li je organizirana mjesna samouprava? 69.69% 30.31%
Koliko je osnovano mjesnih odbora? 3997 -
Kada su održani posljednji mjesni izbori? Posljednji izbori su održani u razdoblju 1993.-2011. -
Da li su na internet stranicama dostupni podaci o mjesnim odborima (članovi vijeća mjesnog odbora, predsjednik vijeća, kontakti i dr.) 39.13% 60.87%

Mjesnu samoupravu u vidu mjesnih odbora uspostavilo je 70% jedinica lokalne samouprave. Ukupno je osnovano 3997 mjesnih odbora. Čl.61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kao tijela mjesnog odbora određuje vijeće mjesnog odbora i predsjednika vijeća mjesnog odbora. Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje 4 godine. Na pitanje o vremenu održavanja posljednjih mjesnih izbora, od ukupnog broja jedinica koje imaju osnovane mjesne odbore, 22 jedinice nije odgovorilo na postavljeno pitanje, dok ih je 7 odgovorilo da izbori nisu provedeni. Neke jedinice su čak naznačile da nemaju mjesne odbore, ali su pritom navele kad su provedeni posljednji mjesni izbori. Odgovori jedinica koje su provodile mjesne izbore ukazuju na okolnost da su se posljednji izbori provodili u razdoblju 1993.-2011.
 
U nastavku, prikazana je tablica s izvornim odgovorima koje su jedinice dostavile na pitanja o broju osnovanih mjesnih odbora i vremenu održavanja posljednjih mjesnih izbora:

Naziv jedinice

Koliko je osnovano mjesnih odbora?

Kada su održani posljednji mjesni izbori?

GRAD BAKAR
7
4.07.2010.
GRAD BELI MANASTIR
4
16. svibnja 2010. godine
GRAD BELIŠĆE
9
2010
GRAD BENKOVAC
41
svibanj 2010.
GRAD BIOGRAD NA MORU
4
2009. godine
GRAD BJELOVAR
38
12. prosinca 2010.
GRAD BUJE
7
04.12.2011.
GRAD BUZET
11
2011.
GRAD CRES
5
14.03.2010.
GRAD CRIKVENICA
6
15.5.2011.
GRAD ČABAR
5
2011. godine
GRAD ČAKOVEC
12
2009
GRAD ČAZMA
7
 
GRAD DARUVAR
0
 
GRAD DELNICE
5
15.05.2011.
GRAD DONJA STUBICA
10
24.10.2010.
GRAD DONJI MIHOLJAC
7
06. lipanj 2010.
GRAD DRNIŠ
26
2011. godine
GRAD DUBROVNIK
17
2010
GRAD DUGA RESA
16
2009. godine
GRAD DUGO SELO
14
07. veljače 2009. godine
GRAD ĐAKOVO
15
2010. godine
GRAD ĐURĐEVAC
12
svibanj 2009. godine
GRAD GAREŠNICA
19
U rujnu 2011. godine.
GRAD GLINA
0
-
GRAD GOSPIĆ
24
29. svibnja 2011. god.
GRAD GRUBIŠNO POLJE
10
2008.
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
0
2002
GRAD HVAR
4
14.studenog 2010.godine
GRAD ILOK
7
2008. godine
GRAD IMOTSKI
0
1993.
GRAD IVANEC
31
2009.
GRAD IVANIĆ-GRAD
19
25.03.2007.
GRAD JASTREBARSKO
30
u razdoblju od 1997.-2000. godine ovisno o isteku mandata vijeća, odnosno predsjednika mjesnog odbora
GRAD KARLOVAC
37
03. travnja 2011.
GRAD KASTAV
0
 
GRAD KAŠTELA
9
5.12.2010.g.
GRAD KLANJEC
4
 
GRAD KNIN
5
1. travnja 2012.
GRAD KOMIŽA
1
2005. godine
GRAD KOPRIVNICA
18
10. listopada 2010.
GRAD KORČULA
9
3.07.2011.
GRAD KRALJEVICA
4
svibanj 2012.
GRAD KRAPINA
8
2012.
GRAD KRIŽEVCI
30
2011
GRAD KRK
5
svibanj 2009.
GRAD KUTINA
25
14.10.2012.
GRAD KUTJEVO
17
13.05.2012.
GRAD LABIN
7
27.05.2012.
GRAD LEPOGLAVA
11
22.05.2011.g.
GRAD LIPIK
17
4. prosinca 2011. godine
GRAD LUDBREG
12
12. lipnja 2011. godine
GRAD MAKARSKA
0
0
GRAD MALI LOŠINJ
11
5/2012
GRAD METKOVIĆ
6
04/2012
GRAD MURSKO SREDIŠĆE
6
07.11.2010.g.
GRAD NAŠICE
15
2010. godine
GRAD NIN
6
18. listopada 2009.
GRAD NOVA GRADIŠKA
8
16.05.2010.
GRAD NOVALJA
8
2007
GRAD NOVI MAROF
30
29.1.2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI
6
2004.
GRAD NOVIGRAD-CITTANOVA
0
--
GRAD NOVSKA
17
2011.
GRAD OBROVAC
9
12. 12. 2010.
GRAD OGULIN
21
16.05.2010.
GRAD OMIŠ
37
2. svibnja 2010.
GRAD OPATIJA
15
2011
GRAD OPUZEN
0
0
GRAD ORAHOVICA
11
23.11.2008.
GRAD OROSLAVJE
6
2011
GRAD OSIJEK
15
12. prosinca 2010.
GRAD OTOČAC
14
18. 03. 2012.
GRAD OTOK
1
24. lipnja 2012.
GRAD OZALJ
24
28.03.2010
GRAD PAG
5
28. veljače 2010.
GRAD PAKRAC
24
2011.
GRAD PAZIN
12
2011.
GRAD PETRINJA
28
2007. godine
GRAD PLETERNICA
31
04.11.2012.
GRAD PLOČE
11
2010
GRAD POREČ
10
2011
GRAD POŽEGA
36
9.5.2012.
GRAD PREGRADA
10
11.03.2012.
GRAD PRELOG
8
03. travanj 2011. godine
GRAD PULA
16
22. siječnja 2012.
GRAD RAB
8
ožujak 2011.
GRAD RIJEKA
34
30.05.2010.
GRAD ROVINJ
0
0
GRAD SAMOBOR
43
svibanj 2009.
GRAD SENJ
11
26.02.2012.
GRAD SINJ
14
lipanj 2011
GRAD SISAK
41
15.5.2012.
GRAD SKRADIN
0
1995
GRAD SLATINA
21
04.12.2011.
GRAD SLAVONSKI BROD
16
svibanj, 2010.
GRAD SLUNJ
11
svibanj 2007.
GRAD SOLIN
8
05/09
GRAD SPLIT
7
18.04.2010.
GRAD STARI GRAD
2
15. lipnja 2009.
GRAD SUPETAR
6
29.12.2011
GRAD SVETA NEDELJA
10
2009.
GRAD SVETI IVAN ZELINA
48
2010.
GRAD ŠIBENIK
45
27.02.2011.
GRAD TRILJ
20
16. siječnja 2011.
GRAD TROGIR
7
16.01.2011
GRAD UMAG
12
2010 godine
GRAD VALPOVO
8
10. lipnja 2010.
GRAD VARAŽDIN
16
svibanj 2011
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
18
2009.
GRAD VELIKA GORICA
0
/
GRAD VINKOVCI
13
8.5.2011
GRAD VIROVITICA
14
9. 10. 2012.
GRAD VIS
  0
 nisu održani
GRAD VODICE
7
28.02.2012.g.
GRAD VODNJAN
2
2007. godine
GRAD VRBOVEC
41
23. 01. 2011. g.
GRAD VRBOVSKO
9
2009
GRAD VRGORAC
28
2010.
GRAD VRLIKA
8
2009. godine
GRAD VUKOVAR
10
-
GRAD ZABOK
7
30. 3. 2008.
GRAD ZADAR
37
14.11.2012.
GRAD ZAGREB
218
17.05.2009.
GRAD ZAPREŠIĆ
10
2007.godine.
GRAD ZLATAR
0
/
GRAD ŽUPANJA
4
TRAVANJ 2011
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
0
0
OPĆINA ANTUNOVAC
0
2007. godine
OPĆINA BABINA GREDA
0
0
OPĆINA BALE
2
2010
OPĆINA BARBAN
9
2010.
OPĆINA BARILOVIĆ
13
/
OPĆINA BAŠKA
4
2010.
OPĆINA BAŠKA VODA
5
2010. godine
OPĆINA BEBRINA
7
2010.
OPĆINA BEDEKOVČINA
14
2010.
OPĆINA BEDENICA
7
2009.
OPĆINA BEDNJA
9
2007.
OPĆINA BELICA
0
nisu bili
OPĆINA BEREK
13
2010.
OPĆINA BERETINEC
4
2003.
OPĆINA BIBINJE
0
 
OPĆINA BILICE
0
 
OPĆINA BILJE
5
2011
OPĆINA BISKUPIJA
8
2010.
OPĆINA BISTRA
6
08.05.2011.
OPĆINA BIZOVAC
6
2010 godine
OPĆINA BLATO
1
1999.
OPĆINA BOGDANOVCI
3
2010.
OPĆINA BOL
0
-
OPĆINA BOROVO
0
0
OPĆINA BOSILJEVO
4
svibanj 2011.
OPĆINA BOŠNJACI
0
0
OPĆINA BRCKOVLJANI
10
Nisu održani
OPĆINA BRDOVEC
11
2010.
OPĆINA BRELA
1
04.12.2011.
OPĆINA BRESTOVAC
19
11.11.2012.
OPĆINA BREZNICA
6
2001
OPĆINA BREZNIČKI HUM
4
17.05.2009
OPĆINA BRINJE
9
22.07.2012.
OPĆINA BROD MORAVICE
0
0
OPĆINA BRODSKI STUPNIK
4
2010.
OPĆINA BRTONIGLA
5
15.travnja 2007.godine
OPĆINA BUDINŠČINA
8
17.05.2009.
OPĆINA BUKOVLJE
5
20.06.2010.
OPĆINA CERNA
0
0
OPĆINA CERNIK
8
2010. g.
OPĆINA CEROVLJE
10
24.03.2002.
OPĆINA CESTICA
14
2009
OPĆINA CETINGRAD
10
23.09.2012
OPĆINA CISTA PROVO
6
2003.g.
OPĆINA CIVLJANE
0
/
OPĆINA CRNAC
7
29. 05. 2011.
OPĆINA ČAČINCI
6
13.03.2011.
OPĆINA ČAĐAVICA
8
09.01.2011.
OPĆINA ČAGLIN
23
2007.
OPĆINA ČAVLE
0
nemamo mjesnih odbora
OPĆINA ČEMINAC
4
2010. g
OPĆINA ČEPIN
7
2012. godine
OPĆINA DARDA
3
27. lipnja 2010. godine
OPĆINA DAVOR
2
2010.
OPĆINA DEKANOVEC
0
-
OPĆINA DESINIĆ
0
-
OPĆINA DEŽANOVAC
10
2011g.
OPĆINA DICMO
7
30.03.2008.
OPĆINA DOBRINJ
14
20. svibnja 2012. godine
OPĆINA DOMAŠINEC
1
21.05.2006.
OPĆINA DONJA DUBRAVA
0
NIje bilo
OPĆINA DONJA MOTIČINA
0
0
OPĆINA DONJA VOĆA
8
 
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
4
2010.
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
6
28.03.2010.
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
8
2003
OPĆINA DONJI LAPAC
9
27.10.2007.
OPĆINA DONJI VIDOVEC
0
0
OPĆINA DRAGALIĆ
6
16.05.dono2010
OPĆINA DRAGANIĆ
4
24. 10. 2010. g.
OPĆINA DRAŽ
6
23.svibnja 2010. godine
OPĆINA DRENOVCI
5
2010
OPĆINA DRENJE
12
2011.g.
OPĆINA DRNJE
3
29. rujna 2002. godine
OPĆINA DUBRAVA
23
2007
OPĆINA DUBRAVICA
6
2009. godine
OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE
16
2011
OPĆINA DUGI RAT
5
25.04.2010.
OPĆINA DUGOPOLJE
0
0
OPĆINA DVOR
9
13.05.2012.
OPĆINA ĐELEKOVEC
0
 
OPĆINA ĐULOVAC
11
17.10.2010.
OPĆINA ĐURĐENOVAC
10
2011.
OPĆINA ĐURMANEC
4
  ožujak 2007.
OPĆINA ERDUT
5
16. 01. 2012.g.
OPĆINA ERNESTINOVO
2
2005.
OPĆINA ERVENIK
5
2010.
OPĆINA FARKAŠEVAC
11
 
OPĆINA FAŽANA
0
/
OPĆINA FERDINANDOVAC
2
27.03.2011.
OPĆINA FERIČANCI
4
-
OPĆINA FUNTANA
0
/
OPĆINA FUŽINE
0
 
OPĆINA GALOVAC
0
nisu održani
OPĆINA GARČIN
8
30.06.2010.
OPĆINA GENERALSKI STOL
14
12. veljače 2012. godine
OPĆINA GOLA
0
1996.
OPĆINA GORIČAN
0
 
OPĆINA GORJANI
2
srpanj 2009.
OPĆINA GORNJA RIJEKA
10
 
OPĆINA GORNJA STUBICA
11
u prosincu 2007. godine
OPĆINA GORNJA VRBA
2
9. travnja 2010.g.
OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI
5
20.04.2010.
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
0
0
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC
12
2010. godine
OPĆINA GRAČAC
1
30. 11. 2008.
OPĆINA GRAČIŠĆE
7
2011.g.
OPĆINA GRADAC
5
10.01.2010.
OPĆINA GRADEC
13
2006.godine
OPĆINA GRADINA
11
2010
OPĆINA GRADIŠTE
0
0
OPĆINA GROŽNJAN
0
0
OPĆINA GUNDINCI
0
0
OPĆINA GUNJA
0
0
OPĆINA GVOZD
7
01. kolovoza 2010. godine
OPĆINA HERCEGOVAC
5
2006. godine
OPĆINA HLEBINE
0
Ne održavaju se jer u sastav Općine spadaju dva naselja Hlebine i Gabajeva Greda, pa zbog veličine i broja stanovnika nije se išlo na osnivanje mjesnih odbora
OPĆINA HRAŠĆINA
5
17.05.2009.
OPĆINA HRVACE
6
10.01.2010.
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
0
-
OPĆINA HUM NA SUTLI
0
0
OPĆINA IVANKOVO
2
2010.
OPĆINA IVANSKA
13
4.12.2011.
OPĆINA JAGODNJAK
2
2006
OPĆINA JAKOVLJE
3
veljača 2010.
OPĆINA JAKŠIĆ
10
2006.
OPĆINA JALŽABET
7
2008 godine
OPĆINA JANJINA
2
2009
OPĆINA JARMINA
0
/
OPĆINA JASENICE
4
20. ožujak 2011.
OPĆINA JASENOVAC
10
07. listopada 2009.
OPĆINA JELENJE
0
0
OPĆINA JELSA
9
16. svibanj 2010.
OPĆINA JESENJE
0
 
OPĆINA JOSIPDOL
6
Mjesni izbori nikada nisu održani
OPĆINA KALI
0
0
OPĆINA KALINOVAC
0
 
OPĆINA KALNIK
7
2003. godine
OPĆINA KAMANJE
4
17.05.2009.
OPĆINA KANFANAR
0
0
OPĆINA KAPELA
26
28.02.2010.
OPĆINA KAPTOL
9
1994
OPĆINA KARLOBAG
0
 
OPĆINA KAROJBA
4
2001.
OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI
0
nema mjesnih odbora
OPĆINA KIJEVO
0
 
OPĆINA KISTANJE
6
2011.
OPĆINA KLAKAR
4
2010.g.
OPĆINA KLANA
0
-
OPĆINA KLENOVNIK
0
nikad
OPĆINA KLINČA SELA
8
2007. godine
OPĆINA KLIS
14
11.11.2012.
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ
11
2008.
OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI
4
27. prosinca 2009.
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
7
2010.
OPĆINA KOLAN
0
 
OPĆINA KONAVLE
27
4.rujna 2011.g.
OPĆINA KONČANICA
7
31. 10. 2010.
OPĆINA KONJŠČINA
16
 
OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI
0
0
OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC
0
 
OPĆINA KOSTRENA
0
nisu održani
OPĆINA KOŠKA
0
-
OPĆINA KOTORIBA
0
0
OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI
0
 
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
18
2008.
OPĆINA KRAŠIĆ
3
 nisu održani
OPĆINA KRAVARSKO
10
kada i lokalni 17. svibnja 2009.
OPĆINA KRIŽ
16
11.05.2008. godine
OPĆINA KRNJAK
5
07-2012
OPĆINA KRŠAN
7
Listopad 2006. godine
OPĆINA KUKLJICA
0
---
OPĆINA KULA NORINSKA
7
2010.g.
OPĆINA KUMROVEC
10
sastanak Općine Kumrovec i mjesnih odbora održana je 22. i 23. prosinca 2011.
OPĆINA LANIŠĆE
0
-
OPĆINA LASINJA
5
NISU
OPĆINA LASTOVO
0
0
OPĆINA LEĆEVICA
4
04.12.2012 god.
OPĆINA LEGRAD
6
18.05.2003.g.
OPĆINA LEKENIK
18
09.05.2010.
OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ
9
2008
OPĆINA LIPOVLJANI
4
2011.
OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE
0
x
OPĆINA LIŽNJAN
0
0
OPĆINA LOBOR
9
2009. godine
OPĆINA LOKVE
0
nisu se održavali
OPĆINA LOKVIČIĆI
5
2008.
OPĆINA LOPAR
0
-
OPĆINA LOVAS
2
1997.
OPĆINA LOVINAC
4
/
OPĆINA LOVRAN
4
2011. GODINE
OPĆINA LOVREĆ
5
2005.
OPĆINA LUKA
0
 
OPĆINA LUKAČ
9
11.04.2011.
OPĆINA LUMBARDA
0
0
OPĆINA LUPOGLAV
5
2007.
OPĆINA LJUBEŠĆICA
5
17.6.2012.
OPĆINA MAČE
4
2009.g.
OPĆINA MAGADENOVAC
6
18.12.2011.
OPĆINA MAJUR
8
2006.
OPĆINA MALA SUBOTICA
6
4.12.2011.
OPĆINA MALI BUKOVEC
6
svibanj 2009.
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
0
2005
OPĆINA MARČANA
7
 nisu održani
OPĆINA MARIJA BISTRICA
10
2010. godine
OPĆINA MARIJA GORICA
5
01. lipnja 2008.
OPĆINA MARIJANCI
5
2010
OPĆINA MARINA
16
2010.godine
OPĆINA MARKUŠICA
5
2007
OPĆINA MARTIJANEC
10
17.5.2009.
OPĆINA MARTINSKA VES
0
1994.
OPĆINA MARUŠEVEC
5
17. svibnja 2009.
OPĆINA MATULJI
21
6.2. 2012.
OPĆINA MEDULIN
7
23.05.2010.
OPĆINA MIHOVLJAN
3
2009
OPĆINA MIKLEUŠ
4
2010.g.
OPĆINA MILNA
3
2011.
OPĆINA MLJET
10
2010.
OPĆINA MOLVE
4
veljača-ožujak 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
0
 
OPĆINA MOTOVUN
4
18.04.2010
OPĆINA MRKOPALJ
0
 
OPĆINA MUĆ
5
2011
OPĆINA MURTER-KORNATI
1
10.06.2012.
OPĆINA NEDELIŠĆE
11
2011. godine
OPĆINA NEGOSLAVCI
0
U sastavu Općine Negoslavci nalazi se samo naselje Negoslavci
OPĆINA NEREŽIŠĆA
0
 
OPĆINA NETRETIĆ
16
10.10.2010.
OPĆINA NIJEMCI
8
svibanj 2011.
OPĆINA NOVA BUKOVICA
8
2011
OPĆINA NOVA KAPELA
12
2009.
OPĆINA NOVA RAČA
13
2007.
OPĆINA NOVI GOLUBOVEC
0
0
OPĆINA NOVIGRAD
3
2009.
OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI
0
15. siječnja 2007. godine
OPĆINA NOVO VIRJE
0
Mjesni izbori nisu održani budući da mjesna samouprava u Općini Novo Virje nije organizirana
OPĆINA NUŠTAR
3
 
OPĆINA OKRUG
0
-
OPĆINA OKUČANI
6
2011.
OPĆINA OMIŠALJ
2
30.05.2010.
OPĆINA OPRISAVCI
8
11.07.2010.
OPĆINA OPRTALJ
0
0
OPĆINA OREBIĆ
11
veljača 2010.
OPĆINA OREHOVICA
3
19.06.2010.
OPĆINA ORIOVAC
8
2010
OPĆINA ORLE
6
2009.
OPĆINA OTOK
4
20.02.2011.g.
OPĆINA PAKOŠTANE
4
2010
OPĆINA PAŠMAN
8
/
OPĆINA PERUŠIĆ
3
 
OPĆINA PETERANEC
3
 
OPĆINA PETLOVAC
6
04.12.2012.god.
OPĆINA PETRIJANEC
6
2009.
OPĆINA PETRIJEVCI
2
06.06.2010.
OPĆINA PETROVSKO
0
2003.
OPĆINA PIĆAN
0
0
OPĆINA PIROVAC
2
16.05.2010.
OPĆINA PISAROVINA
9
2009. godine
OPĆINA PITOMAČA
12
21.12.2008.
OPĆINA PLAŠKI
0
0
OPĆINA PLITVIČKA JEZERA
12
 
OPĆINA PODBABLJE
8
2005
OPĆINA PODCRKAVLJE
11
23.5.2010.
OPĆINA PODGORA
1
2011
OPĆINA PODGORAČ
0
-
OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA
3
2008 g.
OPĆINA PODRAVSKE SESVETE
3
2009.
OPĆINA PODSTRANA
5
listopad
OPĆINA PODTUREN
6
27.06.2010.god.
OPĆINA POJEZERJE
0
/
OPĆINA POKUPSKO
13
17.05.2009.
OPĆINA POLAČA
0
-
OPĆINA POLIČNIK
10
12.10.2008.
OPĆINA POPOVAC
3
2011.g
OPĆINA POPOVAČA
13
2009.
OPĆINA POSEDARJE
8
2008.g.
OPĆINA POSTIRA
1
2011
OPĆINA POVLJANA
0
/
OPĆINA PREKO
8
25.03.2012.
OPĆINA PRESEKA
12
1997.
OPĆINA PRGOMET
5
27.12.2009.
OPĆINA PRIBISLAVEC
0
0
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
0
0
OPĆINA PRIMOŠTEN
0
0
OPĆINA PRIVLAKA
0
 
OPĆINA PRIVLAKA
0
 
OPĆINA PROLOŽAC
5
2008
OPĆINA PROMINA
0
nisu održani
OPĆINA PUČIŠĆA
3
2002. g.
OPĆINA PUNAT
0
nisu održani
OPĆINA PUNITOVCI
3
lipanj 2009.
OPĆINA PUŠĆA
0
0
OPĆINA RADOBOJ
9
2005. godine
OPĆINA RAKOVEC
12
2009
OPĆINA RAKOVICA
4
2011
OPĆINA RASINJA
0
nije ih bilo
OPĆINA RAŠA
0
/
OPĆINA RAVNA GORA
3
2010.
OPĆINA RAŽANAC
8
2011.
OPĆINA REŠETARI
7
 
OPĆINA RIBNIK
4
28.05.2006.
OPĆINA ROGOZNICA
0
0
OPĆINA ROVIŠĆE
12
15.05.2005.
OPĆINA RUGVICA
13
2010.
OPĆINA RUNOVIĆI
3
2007
OPĆINA RUŽIĆ
0
///
OPĆINA SABORSKO
0
----
OPĆINA SALI
12
06.12.2009.
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA
2
2010.god
OPĆINA SEGET
0
ne
OPĆINA SELCA
4
2007.
OPĆINA SELNICA
2
2010. godine
OPĆINA SEMELJCI
5
16.05.2010.
OPĆINA SEVERIN
2
2010
OPĆINA SIBINJ
8
2010
OPĆINA SIKIREVCI
2
2010.god.
OPĆINA SIRAČ
10
20.06.2010.
OPĆINA SKRAD
0
0
OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC
0
 
OPĆINA SLIVNO
10
20.06.2010.
OPĆINA SMOKVICA
0
Nisu održani.
OPĆINA SOKOLOVAC
0
 
OPĆINA SOPJE
9
2009.
OPĆINA SRAČINEC
2
2009. godine
OPĆINA STANKOVCI
6
2008.
OPĆINA STARA GRADIŠKA
6
13.06.2010.
OPĆINA STARI JANKOVCI
5
20.6.2010.
OPĆINA STARI MIKANOVCI
0
-
OPĆINA STARIGRAD
3
21.02.2010.
OPĆINA STARO PETROVO SELO
12
16.05.2010.
OPĆINA STON
17
05. 2.2012.
OPĆINA STRAHONINEC
0
nisu održani, jer nema mjesnih odbora
OPĆINA STRIZIVOJNA
0
Općina Strizivojna ima aktivno jedno naselje
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
4
15. srpnja 2012.
OPĆINA STUPNIK
0
-
OPĆINA SUĆURAJ
1
2009
OPĆINA SUHOPOLJE
16
16.12.2010.
OPĆINA SUKOŠAN
4
2006
OPĆINA SUNJA
16
2002.
OPĆINA SUTIVAN
0
 
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
6
2010.
OPĆINA SV. LOVREČ
0
0
OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI
0
Općina je ustrojena kao jedinstveno naselje
OPĆINA SVETA MARIJA
1
2009
OPĆINA SVETA NEDELJA
5
18.3.2012.
OPĆINA SVETI ĐURĐ
9
prije 8 godina
OPĆINA SVETI ILIJA
8
2011.
OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO
16
22.11.2009.
OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
9
17.5.2009.
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČERTJE
19
2006.
OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI
3
 
OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC
0
/
OPĆINA SVETVINČENAT
10
2009
OPĆINA ŠANDROVAC
6
2009.
OPĆINA ŠENKOVEC
1
2011. godine
OPĆINA ŠESTANOVAC
9
2005.godine
OPĆINA ŠKABRNJA
0
 
OPĆINA ŠODOLOVCI
7
2004. godine
OPĆINA ŠOLTA
8
2009.
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
6
 
OPĆINA ŠTEFANJE
9
-
OPĆINA ŠTITAR
0
 
OPĆINA ŠTRIGOVA
9
22.01.2012.
OPĆINA TAR-VABRIGA
0
0
OPĆINA TINJAN
0
 
OPĆINA TISNO
5
07.03.2010.
OPĆINA TKON
0
 
OPĆINA TOMPOJEVCI
5
2010.
OPĆINA TOPUSKO
16
9. 9. 2012.
OPĆINA TORDINCI
0
0
OPĆINA TOUNJ
4
2000.g.
OPĆINA TOVARNIK
2
2008
OPĆINA TRIBUNJ
0
0
OPĆINA TRNAVA
6
2010.
OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI
7
2012-svibanj
OPĆINA TRPANJ
4
2009
OPĆINA TRPINJA
7
 
OPĆINA TUČEPI
0
 
OPĆINA TUHELJ
0
 
OPĆINA UDBINA
0
 
OPĆINA UNEŠIĆ
0
Mjesni izbori nisu održavani.
OPĆINA VELA LUKA
0
/
OPĆINA VELIKA
0
/
OPĆINA VELIKA KOPANICA
5
20.lipnja 2010.g.
OPĆINA VELIKA LUDINA
12
05.02.2012. godine
OPĆINA VELIKA PISANICA
9
12.03.2006.
OPĆINA VELIKA TRNOVITICA
8
2010.godine
OPĆINA VELIKI BUKOVEC
0
 
OPĆINA VELIKI GRĐEVAC
7
2005
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
10
2007.
OPĆINA VELIKO TROJSTVO
13
1993.
OPĆINA VIDOVEC
5
 
OPĆINA VILJEVO
4
NISU ODRŽANI
OPĆINA VINICA
0
 
OPĆINA VINODOLSKA OPĆINA
4
11. srpnja 2010. godine
OPĆINA VIR
0
/
OPĆINA VIRJE
6
2010.
OPĆINA VISOKO
7
2009
OPĆINA VIŠKOVCI
3
13. lipnja 2010. godine
OPĆINA VIŠKOVO
1
16.11.2008.
OPĆINA VIŠNJAN
0
0
OPĆINA VIŽINADA
0
-
OPĆINA VLADISLAVCI
3
2006 (istekao im je mandat)
OPĆINA VOĆIN
3
2011.
OPĆINA VOĐINCI
0
 
OPĆINA VOJNIĆ
12
15.03.2009.
OPĆINA VRATIŠINEC
1
27.12.2009
OPĆINA VRBANJA
0
 
OPĆINA VRBJE
6
30.05.2010.
OPĆINA VRBNIK
3
2009
OPĆINA VRHOVINE
7
22.07.2007.
OPĆINA VRPOLJE
3
19.09.2010.
OPĆINA VRSAR
1
27.03.2011.
OPĆINA VRSI
0
 
OPĆINA VUKA
0
Nisu održani
OPĆINA ZADVARJE
0
0
OPĆINA ZAGORSKA SELA
0
 
OPĆINA ZAGVOZD
0
neposredni izbori za Vijeća MO nisu održavani
OPĆINA ZAŽABLJE
0
/
OPĆINA ZDENCI
8
17.04.2011. g
OPĆINA ZEMUNIK DONJI
0
/
OPĆINA ZLATAR BISTRICA
0
0
OPĆINA ZMIJAVCI
0
 
OPĆINA ZRINSKI  TOPOLOVAC
0
0
OPĆINA ŽAKANJE
9
9.05.2010.
OPĆINA ŽMINJ
0
/
OPĆINA ŽUMBERAK
6
niti jednom
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
1
u listopadu 2008.g.


ZAKLJUČCI I PREPORUKE
 
U Republici Hrvatskoj je u gotovo 70% jedinica lokalne samouprave organizirana mjesna samouprava. Ukupno je osnovano 3997 mjesnih odbora.
 
Odgovori koje su jedinice lokalne samouprave dostavile općenito ukazuju na njihovo nedovoljno razumijevanje problematike i važnosti provođenja mjesnih izbora. Stoga se može zaključiti da dosad važeća regulativa nije bila dostatna da bi se lokalnu samoupravu potaklo na redovito provođenje izbora za tijela mjesnih odbora, a što je potvrđeno i u obrazloženju Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi iz listopada 2012.[1]
 
Navedenom novelom Zakona, koja je u tom dijelu stupila na snagu u prosincu 2012., propisuje se obveza provođenja izbora za članove vijeća mjesnih odbora. Slijedom toga, očekuje se da će se, uz odgovarajući nadzor nad primjenom zakona, u narednom razdoblju otkloniti uočene nepravilnosti i provoditi načela zakonitosti i transparentnosti u provođenju mjesnih izbora.
 
Svega 39% jedinica lokalne samouprave ima na mrežnim stranicama dostupne podatke o mjesnim odborima (članovi vijeća mjesnog odbora, predsjednik vijeća, kontakti i dr.). S obzirom da je mjesna samouprava za građane najneposrednija razina političke vlasti te da putem mjesnih odbora građani sudjeluju u upravljanju lokalnim poslovima, preporučuje se osigurati dostupnost podataka o predstavnicima mjesne samouprave i njihovih kontakt podataka na mrežnim stranicama jedinica lokalne samouprave koje imaju organiziranu mjesnu samoupravu.
 

 

[1] Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Vlada Republike Hrvatske, listopad 2012.