Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:4.6.2019.
Naziv radnog mjesta:voditelj Samostalne službe za nadzor zaštite osobnih podataka
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova
Stručni uvjeti::-Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema, područje društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti, -položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje glavni policijski inspektor
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:Interni oglas
Datum objave obustave/poništenja:26.7.2019.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave internog oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr, na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Uprava za ljudske potencijale Zagreb, Ulica grada Vukovara 33 s naznakom „za interni oglas“