Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:26.4.2024.
Naziv radnog mjesta:ravnatelj sudske uprave m/ž
Institucija:Županijski sud u Puli-Pola
Stručni uvjeti::- sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, upravne ili ekonomske struke, - najmanje pet godina iskustva na odgovarajućim poslovima i - položen stručni ispit za službenike zaposlene u pravosudnim tijelima.
Opis poslova:Obavijest uz interni oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:Interni oglas
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave internog oglasa na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: ŽUPANIJSKI SUD U PULI-POLA, Ured predsjednika suda, Pula-Pola, Kranjčevićeva 8, uz naznaku: „prijava na interni oglas 7 Su-188/2024“.