Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:15.2.2024.
Naziv radnog mjesta:načelnik policijske postaje m/ž; Policijska uprava šibensko-kninska
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova
Stručni uvjeti::-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema, -područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti, -najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima policije ili 8 godina radnog iskustva na poslovima specijalizirane linije rada za radna mjesta u specijaliziranim policijskim postajama, -položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje viši policijski inspektor ili samostalni policijski inspektor.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:INTERNI OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:5.4.2024.
Poziv na testiranje:Poziv na testiranje
Prijave na interni oglas podnose se u roku 8 dana od dana objave na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKA 22 000 ŠIBENIK, VELIMIRA ŠKORPIKA 5 s naznakom “ interni oglas ”
 
Datum javne objave:30.4.2024.
Dostava se smatra izvršenom:8.5.2024.
Datum objave oglasa:15.2.2024.
Link na rješenje:Rješenje o izboru