Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:22.12.2023.
Naziv radnog mjesta:voditelj državnoodvjetničke pisarnice m/ž
Institucija:Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, - najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni stručni ispit - poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:Interni oglas
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj kuverti, neposredno ili poštom na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku, Osijek, Ulica Hrvatske Republike 43, s naznakom "Interni oglas – voditelj državnoodvjetničke pisarnice".
 
Datum javne objave:22.4.2024.
Dostava se smatra izvršenom:30.4.2024.
Datum objave oglasa:22.12.2023.
Link na rješenje:Rješenje o izboru