Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:14.11.2023.
Naziv radnog mjesta:sudski referent - sudski ovršitelj m/ž
Institucija:Općinski sud u Pazinu
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, zatim gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni stručni ispit, - vozačka dozvola B kategorije.
Opis poslova:Obavijest uz interni oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:Interni oglas
Datum objave poziva na testiranje:23.11.2023.
Poziv na testiranje:Poziv na testiranje
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana od dana objave internog oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr) neposredno ili poštom na adresu OPĆINSKI SUD U PAZINU, Ured predsjednika suda, Pazin, Franjevačke stube 2, uz naznaku: "prijava na oglas 7 Su-417/2023."
 
Datum javne objave:14.12.2023.
Dostava se smatra izvršenom:22.12.2023.
Datum objave oglasa:14.11.2023.
Link na rješenje:Rješenje o izboru