Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:24.1.2023.
Naziv radnog mjesta:načelnik/ca policijske postaje; Policijska postaja Slunj
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava karlovačka
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema - područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti - najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima policije ili 8 godina radnog iskustva na poslovima specijalizirane linije rada za radna mjesta u specijaliziranim policijskim postajama - zvanje policijski inspektor ili viši policijski inspektor
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:INTERNI OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:9.2.2023.
Poziv na testiranje:Poziv na testiranje
Prijave na interni oglas podnose se u roku 8 dana od dana objave na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA 47 000 KARLOVAC, TRG HRVATSKIH REDARSTVENIKA 6 s naznakom “ interni oglas ”
 
Datum javne objave:16.3.2023.
Dostava se smatra izvršenom:24.3.2023.
Datum objave oglasa:24.1.2023.
Link na rješenje:Rjesenje o izboru