Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:24.1.2023.
Naziv radnog mjesta:načelnik/ca policijske postaje; Policijska postaja Nova Gradiška
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava brodsko-posavska
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema - područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti - najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima policije ili 8 godina radnog iskustva na poslovima specijalizirane linije rada za radna mjesta u specijaliziranim policijskim postajama - zvanje policijski inspektor ili viši policijski inspektor
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:INTERNI OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:27.2.2023.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Prijave na interni oglas podnose se u roku 8 dana od dana objave na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-POSAVSKA 35 000 SLAVONSKI BROD, IVANA MAŽURANIĆA 9 s naznakom “ interni oglas ”
 
Datum javne objave:31.3.2023.
Dostava se smatra izvršenom:8.4.2023.
Datum objave oglasa:24.1.2023.
Link na rješenje:Rješenje o imenovanju