Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:12.1.2023.
Naziv radnog mjesta:stručni referent/ica
Institucija:Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Opis poslova:Obavijest uz interni oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:Interni oglas
Datum objave obustave/poništenja:2.2.2023.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave internog oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave na adresu: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Zagreb, Koturaška cesta 43/IV s naznakom „Za interni oglas“.