Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:20.12.2022.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar m/ž
Institucija:Općinski kazneni sud u Zagrebu
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisanu struku - poznavanje rada na računalu (vrlo dobro poznavanje daktilografije) - najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima - položen državni ispit
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:Interni oglas
Rok za podnošenje prijava na interni oglas je 8 dana od dana objave na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave. Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Općinski kazneni sud u Zagrebu, Ravnateljstvo suda, 10000 Zagreb, Ilica 207, s naznakom "Prijava na interni oglas - Administrativni referent - sudski zapisničar - 1 (jedan) izvršitelj/ica".
 
Datum javne objave:24.1.2023.
Dostava se smatra izvršenom:1.2.2023.
Datum objave oglasa:20.12.2022.
Link na rješenje:Rjesenje o izboru