Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:30.11.2022.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent - upisničar m/ž
Institucija:Županijski sud u Bjelovaru
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke, grafičke struke ili završena gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – položen državni stručni ispit – poznavanje rada na računalu.
Opis poslova:Obavijest uz interni oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:Interni oglas
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave internog oglasa na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranicama Županijskog suda u Bjelovaru. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Županijski sud u Bjelovaru, Josipa Jelačića 1, s naznakom: "Prijava na interni oglas administrativni referent-upisničar.“
 
Datum javne objave:23.12.2022.
Dostava se smatra izvršenom:31.12.2022.
Datum objave oglasa:30.11.2022.
Link na rješenje:Rjesenje o izboru