Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:10.10.2022.
Naziv radnog mjesta:načelnik/ca Policijske uprave požeško-slavonske
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova
Stručni uvjeti:: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema - najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina na rukovodećim policijskim poslovima -područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, umjetničko područje i područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti i umjetnosti -položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski savjetnik ili glavni policijski savjetnik
Opis poslova:Obavijest uz interni oglas
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:INTERNI OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:24.10.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Prijave na interni oglas podnose se u roku 8 dana od dana objave na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE SEKTOR ZA RAZVOJ I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA ULICA GRADA VUKOVARA 33 10 000 ZAGREB s naznakom “za interni oglas
 
Datum javne objave:4.11.2022.
Dostava se smatra izvršenom:12.11.2022.
Datum objave oglasa:10.10.2022.
Link na rješenje:Rješenje o imenovanju