Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:19.9.2022.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar m/ž
Institucija:Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici
Stručni uvjeti::- srednja stručna sprema upravne, birotehničke, grafičke, ekonomske struke ili druge odgovarajuće struke, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni stručni ispit, - poznavanje rada na računalu i drugim uredskim uređajima, - sposobnost prijepisa I B kategorije
Opis poslova:Obavijest uz interni oglas
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:Interni oglas
Datum objave obustave/poništenja:14.10.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:ODLUKA O OBUSTAVI INTERNOG OGLASA
Rok za podnošenje prijava na interni oglas je osam dana od dana objave internog oglasa na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici, Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica, s naznakom: "Interni oglas – administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar – 2 izvršitelja"