Interni oglasi

Filtrirajte interne oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:25.8.2022.
Naziv radnog mjesta:načelnik/ca policijske uprave
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova
Stručni uvjeti:: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema - najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina na rukovodećim policijskim poslovima -područje društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, umjetničko područje i područje biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarna područja znanosti i umjetnosti -položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski savjetnik ili glavni policijski savjetnik
Opis poslova:Obavijest uz interni oglas
Broj izvršitelja:15
Link na dokument u NN:INTERNI OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:7.9.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Datum objave obustave/poništenja:20.9.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:5
Prijave na interni oglas podnose se u roku 8 dana od dana objave na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE SEKTOR ZA RAZVOJ I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA ULICA GRADA VUKOVARA 33 10 000 ZAGREB s naznakom “za interni oglas”
 
Datum javne objave:20.9.2022.
Dostava se smatra izvršenom:28.9.2022.
Datum objave oglasa:25.8.2022.
Link na rješenje:Rješenje o imenovanju
 
Datum javne objave:20.9.2022.
Dostava se smatra izvršenom:28.9.2022.
Datum objave oglasa:25.8.2022.
Link na rješenje:Rješenje o imenovanju
 
Datum javne objave:20.9.2022.
Dostava se smatra izvršenom:28.9.2022.
Datum objave oglasa:25.8.2022.
Link na rješenje:Rješenje o imenovanju
 
Datum javne objave:20.9.2022.
Dostava se smatra izvršenom:28.9.2022.
Datum objave oglasa:25.8.2022.
Link na rješenje:Rješenje o imenovanju
 
Datum javne objave:20.9.2022.
Dostava se smatra izvršenom:28.9.2022.
Datum objave oglasa:25.8.2022.
Link na rješenje:Rješenje o imenovanju
 
Datum javne objave:20.9.2022.
Dostava se smatra izvršenom:28.9.2022.
Datum objave oglasa:25.8.2022.
Link na rješenje:Rješenje o imenovanju
 
Datum javne objave:20.9.2022.
Dostava se smatra izvršenom:28.9.2022.
Datum objave oglasa:25.8.2022.
Link na rješenje:Rješenje o imenovanju
 
Datum javne objave:20.9.2022.
Dostava se smatra izvršenom:28.9.2022.
Datum objave oglasa:25.8.2022.
Link na rješenje:Rješenje o imenovanju
 
Datum javne objave:20.9.2022.
Dostava se smatra izvršenom:28.9.2022.
Datum objave oglasa:25.8.2022.
Link na rješenje:Rješenje o imenovanju
 
Datum javne objave:20.9.2022.
Dostava se smatra izvršenom:28.9.2022.
Datum objave oglasa:25.8.2022.
Link na rješenje:Rješenje o imenovanju