Informacije o uzajamnosti u stjecanju prava vlasništva nekretnina između Republike Hrvatske i država izvan Europske unije, Republike Island, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške te Švicarske Konfederacije

Država Reciprocitet (uzajamnost)
Republika Albanija uzajamnost postoji uz uvjet da vrijednost ulaganja treba biti 3x veća od cijene zemljišta. Ne mogu se kupiti kulturna dobra, nacionalni parkovi, prirodni rezervati, muzeji, zemljišta s posebnim ekološkim vrijednostima, vojni objekti kao niti šume i poljoprivredno zemljište.
Alžirska Narodna Demokratska Republika uzajamnost postoji
Antigva i Barbuda utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Argentina uzajamnost postoji
Republika Armenija utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Australija uzajamnost postoji uz uvjet stalnog boravka ili dugotrajnog boravišta u Republici Hrvatskoj
Azerbajdžanska Republika uzajamnost ne postoji, strane fizičke i pravne osobe mogu nekretnine u Azerbajdžanskoj Republici koristiti isključivo na temelju najma.
Islamska Republika Afganistan uzajamnost ne postoji
Narodna Republika Bangladeš utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Kraljevina Bahrein utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Bjelorusija uzajamnost postoji za stjecanje stambenih zgrada, stanova i drugih stambenih prostora, dok se zemljišta mogu stjecati samo nasljeđivanjem
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
uzajamnost postoji (bez ograničenja)
Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
uzajamnost postoji (bez ograničenja)
Bosna i Hercegovina
Distrikt Brčko
uzajamnost za fizičke osobe postoji uz uvjet stalnog boravka ili dugotrajnog boravišta u Republici Hrvatskoj odnosno obavljanja dopuštene djelatnosti
- za pravne osobe pod uvjetom da obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj
Savezna Republika Brazil uzajamnost postoji
Britanski Djevičanski Otoci utvrđivanje u tijeku (čeka se odgovor nadležnog tijela)
Brunej Darussalam uzajamnost postoji
Crna Gora uzajamnost postoji
Republika Čile uzajamnost postoji  (ograničenje postoji na nekretninama koje se smatraju zajedničkim dobrom i koje su u vlasništvu države)
Zajednica Dominike uzajamnost ne postoji
Arapska Republika Egipat uzajamnost postoji uz uvjet:
1. broj nekretnina ne smije prelaziti dvije u cijeloj Republici
2. površina neizgrađenog zemljišta ne smije prelaziti 4000 m2
3. svrha vlasništva treba biti stanovanje stranca i njegove obitelji ili aktivnost za koju je ishodio odobrenje nadležnih tijela
Kraljevina Saudijska Arabija uzajamnost postoji pod uvjetom:
za fizičke osobe uvjet stalnog boravka ili dugotrajnog boravišta u Republici Hrvatskoj te da nekretnina služi za stanovanje. Za fizičke i pravne osobe koje se bave ekonomskim, obrtničkim ili trgovačkim djelatnostima uvjet je da nekretnina služi u svrhu realizacije posla.
Za kupnju zgrade ili građevinskog zemljišta na kojemu se mogu izgraditi zgrade u svrhu prodaje ili iznajmljivanja uvjet je da ukupna cijena zemljišta s troškovima izgradnje ne bude manja od 50.226.000,00 kuna (30.000.000,00 saudijskih rijala)
Sirijska Arapska Republika utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Sveti Kristofor i Nevis uzajamnost postoji
Republika Ekvador uzajamnost postoji
Savezna Demokratska Republika Etiopija utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Republika Filipini utvrđivanje u tijeku (čeka se pojašnjenje nadležnog tijela)
Republika Gana utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Gruzija utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Republika Indija uzajamnost ne postoji
Republika Indonezija u tijeku utvrđivanja (čeka se dodatno pojašnjenje nadležnog tijela)
Republika Irak uzajamnost ne postoji
Islamska Republika Iran uzajamnost ne postoji
Država Izrael uzajamnost postoji
- privatno vlasništvo nema ograničenja
- državno vlasništvo, ograničeno je prethodnim dobivanjem odgovarajuće dozvole nadležnog tijela
Japan uzajamnost postoji
Hašemitska Kraljevina Jordan uzajamnost postoji (nekretnine za stanovanje ili za prostore u kojima se obavlja vlastita djelatnost), osim zemljišta i drugih nekretnina u neurbaniziranim zonama.
Južnoafrička Republika uzajamnost postoji
Republika Kamerun uzajamnost postoji uz uvjet da nekretnine nisu u graničnom području te da površina nije veća od 10000 m2 (1h)
Republika Kostarika utvrđivanje u tijeku (čeka se odgovor nadležnog tijela)
Kanada utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Država Katar uzajamnost postoji za fizičke osobe za nekretnine za stanovanje, a za pravne osobe je uvjet da moraju imati partnera iz Republike Hrvatske s vlasničkim udjelom od 51 % u svakom poslu.
Republika Kazahstan uzajamnost postoji
Republika Kenija uzajamnost postoji
Narodna Republika Kina


Hong Kong
podružnice i poslovnice koje su osnovale pravne osobe Narodne Republike Kine kao i njihovi državljani koji su radili ili studirali u RH više od godinu dana mogu kupiti komercijalni smještaj koji će sami koristiti ili u kojem će sami živjeti sukladno stvarnim potrebama

uzajamnost postoji
Republika Kina na Tajvanu
 
uzajamnost ne postoji
Republika Kolumbija uzajamnost postoji
Republika Kongo utvrđivanje u tijeku
(čeka se pojašnjenje nadležnog tijela)
Demokratska Republika Kongo uzajamnost postoji
Republika Koreja uzajamnost postoji
Republika Kosovo uzajamnost postoji
Kuvajt utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Libanonska Republika uzajamnost postoji
Republika Sjeverna Makedonija uzajamnost postoji
Malezija uzajamnost postoji, s tim da vrijednost nekretnine mora iznositi najmanje 55000 USD.
- pravna osoba mora stjecati nekretnine u poslovne svrhe, odnosno nekretnina mora služiti obavljanju gospodarske djelatnosti
Kraljevina Maroko uzajamnost postoji
Republika Mauricijus utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Republika Moldova uzajamnost postoji, osim za šume i poljoprivredno zemljište
Kneževina Monako utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Savezna Demokratska Republika Nepal  uzajamnost ne postoji
Savezna Republika Nigerija utvrđivanje u tijeku (čeka se odgovor nadležnog tijela)
Novi Zeland uzajamnost postoji ako se ne stječe veća vrijednost nekretnine (više od 10 milijuna novozelandskih dolara ili zemljište veće od 5 hektara) (ukoliko se stječu takve nekretnine, tada će stjecanje biti moguće uz ispunjenje u zakonu navedenih uvjeta)
Republika Pakistan uzajamnost postoji 
Republika Panama uzajamnost postoji uz ograničenje nemogućnosti stjecanja nekretnine koja se nalazi na udaljenosti manjoj od 10 km od državne granice
Republika Paragvaj uzajamnost postoji
Republika Peru uzajamnost postoji osim za područja 50 km od državne granice na kojima se nalaze rudnici, zemlja, šume, vode, energenti i izvori energije
Ruska Federacija uzajamnost postoji
Republika Singapur utvrđivanje u tijeku (čeka se dodatno pojašnjenje nadležnog tijela)
Sjedinjene Meksičke Države utvrđivanje u tijeku (čeka se odgovor nadležnog tijela)
S A D uzajamnost postoji za sljedeće savezne države: Alabama, Arizona, Alaska,  California, Colorado, Connecticut, Delware, District of Columbia, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa,  Kansas Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Yersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming; dok je za sljedeće države uvjet stalni boravak ili dugotrajno boravište: Arkansas, Hawaii, Kentucky, Minnesota, Mississippi, New Hampshire, Oklahoma i Vermont
Republika Srbija uzajamnost postoji
Kraljevina Tajland utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Togoanska Republika uzajamnost postoji
Republika Tunis utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Republika Turska uzajamnost postoji
Ujedinjeni Arapski Emirati utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)
Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske uzajamnost postoji
Ukrajina uzajamnost postoji
Bolivarijanska Republika Venezuela utvrđivanje u tijeku (čeka se obavijest nadležnog tijela)