Državna služba

Poslove u državnim tijelima obavljaju državni službenici i namještenici.

Radnopravni odnos između državnih službenika i države kao poslodavca, jedinstvena pravila koja reguliraju prijam u državnu službu, klasifikaciju radnih mjesta državnih službenika, stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, napredovanje u službi kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i obveza državnih službenika te određena pitanja od značaja za uređivanje i ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti namještenika uređena su Zakonom o državnim službenicima.

Odredbe navedenog Zakona primjenjuju se na državne službenike zaposlene u državnim tijelima i to:

 • ​tijelima državne uprave,
 • pravosudnim tijelima,
 • kaznenim tijelima,
 • stručnoj službi Hrvatskoga sabora,
 • Ureda predsjednika Republike Hrvatske,
 • stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske,
 • stručnoj službi Ustavnog suda Republike Hrvatske,
 • stručnoj službi pučkog pravobranitelja,
 • stručnoj službi pravobranitelja za djecu,
 • stručnoj službi pravobranitelja za ravnopravnost spolova,
 • stručnoj službi pravobranitelja za osobe s invaliditetom,
 • stručnoj službi Državnog izbornog povjerenstva,
 • Državnom uredu za reviziju,
 • drugim državnim tijelima koja se osnivaju za obavljanje državne službe.