IPA 2007 "Jačanje međuagencijske suradnje u borbi protiv korupcije"Sadržaj stranice sufinanciran je u okviru programa IPA 2007  "Jačanje međuagencijske suradnje u borbi protiv korupcije"

IPA 2007 “Strengthening Anti-Corruption Inter-Agency Co-operation”

Ukupna vrijednost projekta:  2 235 000 EUR

Broj ugovora: 3

Twinning: 800 000 EUR (u provedbi od travnja 2010. godine do siječnja 2012. godine)

Nabava opreme: 250 000 EUR (tijekom 2010. godine)

Tehnička pomoć: 1 000 000 EUR (PR kampanja: u provedbi od ožujka 2010. do veljače 2012.); 500 000 EUR (središnja baza podataka: u provedbi od ožujka 2010. do veljače 2011.)

Cilj projekta: podrška organizaciji i radu Sektora za suzbijanje korupcije unutar Ministarstva pravosuđa; provođenje anti-korupcijske kampanje, organiziranje okruglih stolova za državne službenike, službenike u lokalnoj samoupravi i predstavnike nevladinih udruga te organiziranje radionica za novinare; stvaranje središnje baze podataka za sustav suzbijanja korupcije, Internet/Intranet povezanost koja će omogućiti pristup i razmjenu informacija između svih sudionika uključenih u borbu protiv korupcije kao i edukacija krajnjih korisnika; nabava IT i multimedijalne opreme.VIDEO SPOTOVI